You are currently viewing Slovesna ustanovitev novega Rotary kluba Koper Academia Litoralis

Slovesna ustanovitev novega Rotary kluba Koper Academia Litoralis

14. oktobra 2021 je bil v znamenju slavnostne ustanovitve novega Rotary kluba v Distriktu 1912 Slovenija & Severna Makedonija, Rotary kluba Koper Academia Litoralis (RKK AL), ki se ga je poleg članov in članic kluba udeležili tudi guverner Distrikta, predsednik Rotary kluba Portorož, podpredsednik Rotary kluba Koper.

30 članski klub, ki ga vodi predsednik Roberto Biloslavo, si je za tekoče retorijsko leto zadal štiri projekte s področja trajnosti in izobraževanja.