Kaj je Rotary?

Rotary je globalna mreža 1,2 milijona ljudi, ki verjamejo v svet, v katerem lahko s skupnimi močmi spodbujajo in udejanjijo trajne spremembe.

Delujejo v dobrodelnih in humanitarnih projektih, služijo na vodstvenih položajih, se udeležujejo konferenc, razvijajo osebne veščine ter čut za sočloveka in naravo z namenom prispevati k pozitivnim spremembam lokalne skupnosti in vsakega izmed nas.

Rotarijanci tudi vzdržujejo tesne medsebojne odnose in omogočajo članom, da vzpostavijo tvorne odnose z uspešnimi strokovnjaki na področjih kot so ekonomija, medicina, pravo, okolje, izobraževanje in tehnologija..

 

Klub uresničuje šest ciljev, ki so hkrati cilji mednarodne Rotary zveze:

  • Doseči mir in sožitje med ljudmi.
  • Premagati bolezni in omiliti njihove posledice v svetu.
  • Zagotoviti pitno vodo in človeka vredne sanitarne in higienske pogoje vsem ljudem.
  • Zaščititi otroke in matere.
  • Zagotoviti izobrazbo vsem ljudem.
  • Vzpodbuditi ekonomski razvoj po vsem svetu.