Rotary klub Koper Academia Litoralis

Klub je bil ustanovljen v rotarijskem letu 2021/2022 in šteje 30 članov. Sedež kluba je v Kopru in je vključen v mednarodno zvezo Rotary International.

Cilj

V Rotary klubu Koper Academia Litoralis – Rotary club Capodistria Academia Litoralis (RKK AL) sledimo dvema programskima usmeritvama:

  • usmeritev v izobraževanje in raziskovanje, ki se zrcali tudi v imenu našega kluba
  • reševanje problematike trajnostnega razvoja regije in širšega okolja.

Projekti

V okviru svojega delovanja bomo v Rotarijanskem letu 2021/2022 naslavljali svoje usmeritve, kakor tudi cilje mednarodne mreže Rotary s pomočjo naslednjih projektov:

  • Projekt Čebele (koordinator Darjo Felda)
  • Projekt Divji opraševalci (koordinatorica Petra Matos)
  • Projekt Predavanja (koordinatorica Martina Paradiž)
  • Projekt Izvajanje pouka v naravi (koordinator Borut Jerman)

Pomoč

Tudi vi lahko sodelujete. Klubu lahko namenite donatorska sredstva za projekte ali pa se pridružite članom kluba.